Magmabona  › H vrh - Hope
1910/23

VRH H - Galerie štěňátek

sekce: H VRH - Hope


GOBI´S ALISSELLA MAGMABONA x CHACHAWA BORN TO BE LOVED JOSHUA BY NEO

 

pedigree here

datum narození / date of birth 13.10.2023

11 štěňátek ( 4 kluci a 7 holčiček ) / 11 puppies ( 4 boys and 7 girls )

10 x standard, 1 x nestandard ( 3 korunky )


Představujeme reprezentanty vrhu H . Informace o jednotlivých štěňátkách najdete pod obrázkem

Introducing the representatives of litter H .Information about individual puppies can be found under the picture

VÍCE FOTEK / MORE PHOTOS here

VIDEO here

 

LILI-5584.jpg ARNIE-_5546.jpg ZOEY-5522.jpg
Hope Halili Hope Arnold Hope Zoey
ZURI-5604.jpg EDA-5535.jpg HONEY-5568.jpg
Hope Zuri Hope Eduard Hope Honey
BREEEE.png

........HOPE LITTER........

BRUUUUUUT.jpg
Hope Bree . Hope Rookie
MIA-_5595.jpg DUSTY-5553.jpg Hiari-5605.jpg
Hope Elissa Hope Dusty Hope Hiari

 

VÍCE FOTEK / MORE PHOTOS here


VIDEO here


 

Pokračování článku »

1610/23

Hopíci - 1.týden

sekce: H VRH - Hope

Více fotek / More photos here

H-3.jpg

Pokračování článku »

2309/23

Těšíme se na štěňátka

sekce: H VRH - Hope

ELI

 

"průběh  těhotenství "

"course of pregnancy "

ELI-42.jpg

 

Pokračování článku »

1908/03

Gobi´s Alissella Magmabona - Eli

sekce: H VRH - Hope

narozena / born 20.9.2020

matka / mother Epic Brianne Magmabona

otec / father Kangelani´s Shining Gobi

pedigree click

HD : A/A ED : 0/0 OCD neg, LTV neg, SA neg

barva červená pšenice / colour red wheaten

výška / height 64 cm váha / weight 34 kg

plnochrupá / full dentition

nůžkový skus / correct scissor bite

DM - N/N

JME - N/N

D-lokus - D/D

výstavy / shows click

kandidát Šampiona České republiky / Candidate Champion of Czech Republic

 

Eli se narodila v naší chovatelské stanici ve vrhu G - více info zde . Všichni sourozenci jsou plnochrupí s nůžkovým skusem.  Rodiče i sourozenci jsou zdraví psi se správnou výškou a temperamentní povahou. Rodokmen ze strany matky přináší předky z Anglie, Jižní Afriky, Německa a České republiky. Její otec si nese v krvi dědictví starých afrických linií. Eli má atletickou postavu vyvážených proporcí. Má typickou hlavu a elegantní krční linii. Výbornou spodní i horní linii, prostorný hrudník, správné úhlení obou párů končetin. Má úžasný pohyb, ze kterého je patrná  rovnováha, rychlost a vytrvalost.
Eli má pohodovou povahu. Doma je klidná holčička, která se strašně ráda mazlí a vyžaduje fyzický kontakt. Venku to ale umí pěkně roztočit. Má ráda dlouhé procházky se svou psí partou, kde, díky své rychlosti se stává nedostižnou. Eli miluje pohyb. Má v sobě neuvěřitelný temperament, vytrvalost a sílu. Je ale i velmi hravá a někdy trochu rozpustilá. Eli je naprosto nekonfliktní a nikdy neprojevila známku agrese. Miluje svou rodinu, děti, svou smečku. Je to milá a poslušná holka!

Eli was born in our kennel in litter G - more info here. All siblings are full dentition with correct scissor bite. Parents and siblings are healthy dogs with correct height and temperament.
Mother's side of the pedigree brings ancestors from England, South Africa, Germany and Czech Republic. Her father carries the heritage of old African lines in his blood. Eli has an athletic body of balanced proportions. She has a typical head and elegant neckline. Excellent
under line and topline, spacious chest, correct angulation of both pairs of legs. She has an amazing movement, which shows balance, speed and endurance.
Eli has a relaxed character. At home she is a calm girl who loves to cuddle and requires physical contact. But outdoors, she can really turn it up a notch. She likes long walks with her dog group, where, thanks to her speed, she becomes unbeatable. Eli loves to move. She has
incredible temperament, stamina and strength. But she is also very playful and sometimes a bit mischievous. Eli is completely non-conflicting and has never shown any sign of aggression. She loves her family, children, her pack. She is a sweet and obedient girl!


 

Pokračování článku »

1908/03

Chachawa born to be loved Joshua by Neo - Maalik

sekce: H VRH - Hope

narozen / born 30.10.2017

matka / mother Amali Amy Tahyati

otec / father Wakati Mzury Finest Neo

pedigree click

HD A/A ED 0/0 OCD neg. LTV neg.

barva červená pšenice / colour red wheaten

výška / height 68 cm váha / weight 44 kg

plnochrupý / full dentition

nůžkový skus / correct scissor bite

JME - N/N

DM - N/N

D-lokus - D/d

B-lokus - B/B

Hemophilia B - N/N

DNA ISAG 2006

Best Minor Puppy
Best Puppy
Best Junior
Club Junior Winner Luxembourg
Luxembourg Junior Champion
National Youth Winner 2018
Crufts qualification 2019
4th Place Res. Junior Dog at Crufts 2019

 

Maalik se narodil v chovatelské stanici Chachawa ve vrhu 6 standardních štěňat (4 chlapci a 2 dívky). Všichni sourozenci jsou plnochrupí se správným nůžkovým skusem. Mají výborný temperament, standardní výšku a jsou bez zdravotních problémů.
Maalik žije v Německu - web
Maalik pochází ze zajímavých krevních linií. V jeho nabídce naleznete chovatelské stanice s dlouhou tradicí z celého světa.
Malik je impozantní ridgeback, vyvážený v každém směru. Silná kostra, výborné přední i zadní úhlení, rovná horní linie, hluboký hrudník, výborně uzavřené tlapky a velmi působivý prostorový pohyb. Má typickou samčí hlavu s tmavým okem a krásným výrazem.
Maalik je velmi spolehlivý a sebevědomý v každodenních situacích. Má silný herní instinkt a je velmi ochotný se učit. Maalik je doma velmi uvolněný a vždy velmi potěší svou vtipnou povahou. K jeho charakteru stačí napsat jediné slovo - džentlmen.


Je mi velkou ctí, že mohu Maalika použít ve svém chovu. Velké díky patří jeho majitelce Ingrid !

Maalik was born in the Chachawa kennel in litter of 6 standard puppies (4 boys and 2 girls).
All siblings are full dentition with correct scissor bite. They have excellent temperament, standard height and are without any health problem.
Maalik lives in Germany - web
Maalik comes from interesting bloodlines. In his offer you will find kennels with a long tradition from all over the world.
Maalik is an impressive Ridgeback, balanced in every way. Strong bone, excellent front and rear angulation, straight topline, deep chest, well closed feet and very impressive spatial movement. He has a typical male head with dark eye and beautiful expression.
Maalik is very reliable and confident in everyday situations. He has a strong play instinct and is very willing to learn. Maalik is very relaxed at home and is always a great delight with his witty nature. To his character it is enough to write one word - gentleman.


I am very honoured to use Maalik in my breeding. Many thanks to his owner Ingrid!

 

Pokračování článku »

1501/00

HOPE HALILI Magmabona

sekce: H VRH - Hope

" LILI "

matka : Gobi´s Alissella Magmabona

otec : Chachava born to be loved Joshua by Neo

pedigree : click

výška .... váha ....

barva červená pšeničná

nůžkový skus

plnochrupá

DM N/N

JME N/N

D-lokus D/D

zůstává v naší chovatelské stanici - click

Pokračování článku »

1501/00

HOPE ZURI Magmabona

sekce: H VRH - Hope

nestandardní - 3 korunky

matka : Gobi´s Alissella Magmabona

otec : Chachava born to be loved Joshua by Neo

pedigree : click

výška .... váha ....

barva červená pšeničná

nůžkový skus

plnochrupá

DM N/N

JME N/N

D-lokus D/D

 

Pokračování článku »

Menu


Informace

 

 

Veškerý grafický, textový a jiný obsah či součást těchto stránek je předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000 §11.

zařaďte si naše stránky do své RSS čtečky!